Velmistr Reiki

Velmistr Reiki

Velmistr Reiki

Tyto stupně jsou volným pokračováním Reiki v Usuiho systému.

Kdo může být zasvěcen do energie Velmistra Reiki?

Každý, kdo byl zasvěcen do 3. stupně Reiki Usuiho systému, popřípadě 4. stupně - Mistra/Učitele.


Velmistr Reiki je rozdělen do těchto stupňů:

Symbol moudrosti

patří k mistrovskému zasvěcení. Je to symbol síly, moudrosti, poznání, vědomí (požehnání pro přijetí energii moudrosti).
Dovede vás k harmonii nejen sami se sebou, ale také s jednotlivými stupni. Je to tzv. zesilovač, který umožňuje proniknout více do hloubky u jednotlivých symbolů v každém stupni a tak vás učiní mnohem způsobilejší pro práci s nimi.

Cena tohoto zasvěcení 3000 Kč

5. a 6. stupeň Reiki - I. a II. Velmistr:

V každém stupni jste zasvěceni do jednoho symbolu. Často se tomuto stupni Reiki dává název "laser - Reiki". Předávají se zde 2 nové symboly, které jsou velmi silné a zvyšují váš energetický potenciál.

5. stupeň - I. Velmistrovský stupeň: Má název „Velká harmonie“

Symbol do kterého jste zasvěceni je určen ke spojení se s vaším vnitřním dítětem a středním Já abyste je s nejvyššími silami pozdvihli a nechali růst.Takto je možné vybudovat základ pro větší podporu Světla i jejich následnou ochranu. Touto harmonií budou nejvíce prostoupena vaše srdce, síla a jednota.

6. stupeň - II. Velmistrovský stupeň: Má název „Velké rozdělení“

Symbolem do kterého jste zasvěceni se spojíte se se svým vlastním středem a necháte sílu stoupat nahoru i dolu, pak sestoupíte níž abyste spojili ženskou a mužskou energii a rozpustili ji na zemském povrchu.

Zasvěcuje se ve dvou dnech cca 30 minut.

Cena tohoto zasvěcení 6000 Kč

7. a 8. stupeň Reiki - III. a IV. Velmistr:

V každém stupni jste zasvěceni do jednoho symbolu. Předávají se zde 2 nové symboly.

7. stupeň - III. Velmistrovský stupeň: Má název „Velká svoboda“

Tento symbol nám pomáhá se osvobodit nebo dosáhnout svobody. Svobodní od závislostí, věcí nebo osob, ale i na odstranění závislostí, které jste si sami vytvořili. Použitím tohoto symbolu dochází k napojení na naši šišinku mozkovou, dojde ke přímému kontaktu s vaším Vyšším Já.

8. stupeň - IV. Velmistrovský stupeň: Má název „Velký mír“

Tento symbol vám pomůže nalézt velký mír a důvěru.

Zasvěcuje se ve dvou dnech cca 30 minut.

Cena tohoto zasvěcení 3000 Kč

9. stupeň Reiki - V. Velmistr:

Zasvěcením do tohoto stupně získáte další možnost pracovat se dvěma symboly.

 • první symbol má v překladu název " Osvobozující pocit štěstí", tím je vám naznačeno ve které oblasti budete nejvíce s tímto symbolem pracovat
 • druhým symbolem budete umět posílit účinky energie různých bylin při jejich aplikaci

Tento stupeň byl objeven brazilskou mistryní Severina De Silva.

Zasvěcuje se po dobu tří dnů cca 30 minut.

Cena tohoto zasvěcení 6000 Kč

10. stupeň Reiki - VI. Velmistr:

Zasvěcením do tohoto stupně se naučíte zesilovat energie stromů a s jejich pomocí vyvíjet nové síly a tím zesílit samoozdravovací proces vašeho těla.

 • první symbol zesiluje léčivou energii stromů skrze vás
 • druhým symbol je Symbol Karmy"; z Ducha i duše budou aplikací tohoto symbolu odstraněny karmické implantáty pro další inkarnace

Zasvěcuje se po dobu tří dnů cca 30 minut.

Cena tohoto zasvěcení 5000 Kč

11. stupeň Reiki - VII. Velmistr:

Zasvěcením do tohoto stupně získáte velmi podrobné postupy jak uvést celé svoje bytí do rovnováhy mezi psychikou a fyzickým tělem.

 • první symbol pro: vytrvalost, energii, harmonii a vyrovnanost mezi psychickými a fyzickými těly
 • druhým symbol je Symbol zdraví, vitality a energie, naučíte se pracovat pomocí colorterapie

Zasvěcuje se po dobu tří dnů cca 30 minut.

Cena tohoto zasvěcení 4190 Kč

12. stupeň Reiki - VIII. Velmistr:

Zasvěcením do tohoto stupně se naučíte lépe chápat a rozeznávat, co se vše ukrývá pod pojmem spravedlnost a jak je vysvětlována.

Tento stupeň je obohacen Rabínskými úvahami o božské dobrotě a spravedlnosti.

 • první symbol je symbol spravedlnosti
 • druhý symbol se týká víry a vytrvalosti

Zasvěcuje se po dobu tří dnů cca 30 minut.

Cena tohoto zasvěcení 3800 Kč

13. stupeň Reiki - IX. Velmistr:

Naučili jste se na Božský příkaz být spravedliví, naučili jste se přijmout tuto spravedlnost a byli za ni vděční. Nyní nastal čas abyste se naučili jak udržet navždy tuto energetickou úroveň a přitom bylo vaše  tělo, duch a duše v souladu.

 • symbol k udržení rovnováhy mezi tělem a duchem

Zasvěcuje se po dobu tří dnů cca 30 minut.

Cena tohoto zasvěcení 4100 Kč

14. stupeň Reiki - X. Velmistr:

Zasvěcením do tohoto stupně dochází k poznání svého Já.

Každá osobnost má svou světlou a stinnou stránku. Stejně jako stojí Světlo a Tma, dvě polarity navzájem, tak stojí proti sobě v jednom individuu Světlo a Stín.

Cíl tohoto procesu je opět najít své pravé „JÁ“, a tím úspěšně ukončit proces individuace.

 • symbol, který vám pomůže ukončit proces zrání osobnosti mezi „já“ a Já“; poznávat svůj růst

Zasvěcuje se po dobu tří dnů cca 30 minut.

Cena tohoto zasvěcení 3800 Kč

15. stupeň Reiki - XI. Velmistr:

Až projdete zasvěcením do tohoto stupně dozvíte se jaká je vaše životní cesta a určení.

Je zde ukázána cesta jak najít životní štěstí.

 • symbol, který má význam "Má cesta k mému životnímu štěstí"

Zasvěcuje se po dobu tří dnů cca 30 minut.

Cena tohoto zasvěcení 4000 Kč

16. stupeň Reiki - XII. Velmistr:

Zkusili jste si už někdy představit, jaké by to bylo, kdyby všichni lidé byli stejní a jejich myšlenky, přání a představy byly brány a viděny jako společný zájem? Představte si, že by z kolektivního energetického pole díky stejnému silnému energetickému potenciálu mohly vycházet a dávat se do pohybu všechny úkoly i výsledky.

Co to znamená kolektivní myšlení a jednání?

Kolektivní myšlení znamená společné myšlení, které vychází ze společného Zdroje.

 • Zasvěcením do tohoto stupně získáte přístup k symbolu, který nám ukazuje cestu ke společnému štěstí a pospolitosti kolektivnímu myšlení Universa.

Zasvěcení do tohoto systému probíhá jednodenním kurzem.

Cena tohoto zasvěcení 4000 Kč

17. stupeň Reiki - XIII. Velmistr:

V tomto stupni se seznámíte s dimenzemi Universa. Úkolem naší duše je, že musí od svého vzniku zažít a procestovat 12 dimenzemi. Každá bytost minimálně v jedné z těchto dimenzí pobyla a poznala ji. V každé dimenzi vzniká část duše, jedna duševní část, která spoluvytváří sounáležitost a energetické sloučení duševního příbuzenství.

Projít tímto zasvěcením znamená: poznat svůj růst; připravit se pro změnu a sjednotit se s Světly Univerza.

 • po zasvěcení získáte přístup k symbolu, kterým jste vyzváni jednat spravedlivě a to z hloubi svého nitra. Symbol vám ukáže cestu k vzestupu Země, připraví vás vnímat a cítit vaše Světelné tělo, rozšíří vaše energetické kanály pro změnu a zesílení toku energie.

Zasvěcení do tohoto systému probíhá jednodenním kurzem.

Cena tohoto zasvěcení 4000 Kč

18. stupeň Reiki - XIV. Velmistr:

Projít tímto zasvěcením znamená: uznat a rozpoznat svůj růst, být připraveni pro rozhodování, rozpoznat dva póly Bytí; přijmout každou podporu, spojit se s elementy-prvky; dovolit paprsku aby vás upevnil a sjednotil s Božským paprskem.

 • První symbol tohoto systému vám pomůže abyste byli připraveni a schopni rozlišit pozitivní a negativní energie a jejich účinek. Symbol vám ukáže cestu ke zralosti a schopnosti rozhodování. Vaše energetické kanály zesilují a energetické vibrace nabírají vyšší rychlosti.
 • Symbol vám ukáže cestu k očištění elementy a božským paprskem anděla. Dojde k otevření světelné brány k vibraci a rezonanci nefyzického těla.
 • Vyvoláním tohoto symbolu jste vyzváni jednat správně, spravedlivě, z hloubi vašeho nitra. Měli byste být připraveni pro změnu vašeho těla do jeho původního zdravého stavu. Obal vašeho těla bude pročištěn, osvobozen od zátěže a připraven nechat duši volně působit.

Zasvěcuje se po dobu tří dnů cca 30 minut. Může být i mezi jednotlivými iniciacemi odstup jeden týden.

Cena tohoto zasvěcení 6000 Kč

19. stupeň Reiki - XV. Velmistr:

Přechod do dokonalosti Vesmíru, kde mezi člověkem a Božstvem není žádného rozdílu. Jako bytost, která se až dosud ztotožňovala se svým vlastním egem, materiálním štěstím a sebestřednými cíly, bude nyní více „vidět“ a „rozumět“ a „pociťovat“. Rozšířené vědomí, vyšší vnímání a sjednocení s Božskou bytostí je proces růstu, transformace a vlastními vyššími energetickými vibracemi dosahuje vyšších frekvencí Světla. Napětí, konflikty, nespokojenost a ego se konečně dostanou do vyšší roviny, kde se transformují (promění se). Osvícení není žádná lehká cesta.

 • Zde neprobíhají žádné učební lekce, aktivováním symbolu tohoto systému se člověk začleňuje do absolutní lásky a dostane se mu odpovědnému postavení a milosti.

Zasvěcení do tohoto systému probíhá jednodenním kurzem.

Cena tohoto zasvěcení 5000 Kč

20. stupeň Reiki - XVI. Velmistr:

Toto je poslední krok, kterého může člověk žijící na Zemi dosáhnout. Zapuštěno do Božího Světla a integrováno v řádu Světla...spojuje se – splývá vědomí s podvědomím. Prostor a čas nehrají již žádnou roli. Lidské chování je jakoby vypnuté. Člověk sám se dostává do Světla a paprsku a odebírá se cestou do Nekonečna. Tělesná „přestavba“ na příjem těchto frekvencí může být provázena stejnými symptomy, jako u 19.stupně.

 • použitím tohoto symbolu jste vyzváni jednat spravedlivě a z hloubi svého nitra; vnitřní mír, pohoda a celistvost naplňují celé tělo i ven do světelného těla, kde se integrují; jste připraveni nechat se vést a spojit se s paprskem Elohim.

Zasvěcení do tohoto systému probíhá jednodenním kurzem.

Cena tohoto zasvěcení 5000 Kč

Ohledně zasvěcení na dálku se u mne informujte o jeho podmínkách.
Tento systém můžeme zařadit i mezi léčebné energie, energie osobního vzestupu a vysokých vibrací.

 

Linie a její mistři všech těchto systémů

Symbol moudrosti

Sylvie Redlich

Karel Putz

Hana Homolková

   • Rastislav Briestenský
   • Ing. Zdeňka Fidlerová
   • Marie Kočárková
   • Helena Moravcová- mobil: 723 289 557,
   • Marie Navrátilová - marienavratilova@mujmail.cz
   • Hana Němcová
   • Bc. Milan Skýba
     • Irena Obešlová

      Marie Skýbová


5.a 6. stupeň Reiki - I. a II. Velmistr

Sylvie Redlich

Karel Putz

Hana Homolková

   • Rastislav Briestenský
   • Ing. Zdeňka Fidlerová
   • Marie Kočárková
   • Filip Korčák
   • Helena Moravcová- mobil: 723 289 557,
   • Marie Navrátilová - marienavratilova@mujmail.cz
   • Bc. Milan Skýba
     • Irena Obešlová

      Marie Skýbová


7.a 8. stupeň Reiki - III. a IV. Velmistr

Sylvie Redlich

Karel Putz

Hana Homolková

   • Ing. Zdeňka Fidlerová
   • Marie Kočárková
   • Filip Korčák
   • Bc. Milan Skýba
     • Marie Skýbová

   • Zora Štolbová - www.dobrodejka.cz

9. stupeň Reiki - V. Velmistr

Shiana Hon Cha

Éva Zongor

Elisabeth Willebrand

Hana Homolková


10. stupeň Reiki - VI. Velmistr

Shiana Hon Cha

Éva Zongor

Elisabeth Willebrand

Hana Homolková


11. stupeň Reiki - VII. Velmistr

Shiana Hon Cha

Éva Zongor

Elisabeth Willebrand

Hana Homolková


12. stupeň Reiki - VIII. Velmistr

Shiana Hon Cha

Éva Zongor

Elisabeth Willebrand

Hana Homolková


13. stupeň Reiki - IX. Velmistr

Shiana Hon Cha

Éva Zongor

Elisabeth Willebrand

Hana Homolková


14. stupeň Reiki - X. Velmistr

Shiana Hon Cha

Éva Zongor

Elisabeth Willebrand

Hana Homolková


15. stupeň Reiki - XI. Velmistr

Shiana Hon Cha

Éva Zongor

Elisabeth Willebrand

Hana Homolková


16. stupeň Reiki - XII. Velmistr

Shiana Hon Cha

Éva Zongor

Elisabeth Willebrand

Hana Homolková


17. stupeň Reiki - XIII. Velmistr

Elisabeth Willebrand

Hana Homolková


18. stupeň Reiki - XIV. Velmistr

Elisabeth Willebrand

Hana Homolková


19. stupeň Reiki - XV. Velmistr

Elisabeth Willebrand

Hana Homolková


20. stupeň Reiki - XVI. Velmistr

Elisabeth Willebrand

Hana Homolková