Komyo Kai Reiki

Komyo Kai Reiki

Komyo Kai Reiki

Komyo Kai ( velké Světlo ) je originální japonská větev Usuiho Reiki.

Je určitě velkým přínosem a obohacením pro učení Reiki. Kromě naprosto odlišného zasvěcení nám Komyo Kai Reiki nabízí další techniky práce s touto energií. O tomto Reiki se dá říci, že se více zaměřuje na duchovní růst jak žáka, tak i mistra Reiki.

Zakladatelem tohoto systému je ctihodný Hyakuten Inamoto, japonský Reiki Mistr a buddhistický mnich žijící v Kyotu v Japonsku. Název tohoto systému vychází z části názvu čtvrtého mistrovského symbolu Reiki. "Komyo" lze volně přeložit jako "zářící Světlo" - "energie proudící bez konce" - "Centrální Slunce". Energie zprostředkovaná naladěním do Komyo Reiki Kai je svojí frekvencí odlišná od tzv. západní větve Reiki a to z důvodů odlišného způsobu techniky a počtů iniciací, hlavně však použitím originálních symbolů a manter, odlišných od těch, které jsou běžně používány a předávány mistry tzv. západní větve Reiki. Symboly a mantry tvoří jádro a formuli Reiki, jsou klíči k používání a předávání tohoto starobylého učení, jsou energetickými zářiči trojrozměrného tvaru a zvuku a jejich prostřednictvím energie Reiki proudí jistou vibrací k určitému účelu (uzdravení – tedy harmonizace fyzického těla, jemněhmotných těl, ducha). Lze ji také vysílat mimo prostor a čas, do minulosti a budoucnosti.

Motto Komyo Reiki Kai: "Jděte klidně uprostřed chvály nebo viny."

Systém Komyo Reiki Kai vychází z klasické původní Usui ReiKi. Abychom mohli uzdravit a poté udržet v harmonii fyzické tělo a duši, je potřebné vyléčit, harmonizovat a rozvíjet své vědomí. Energie Komyo Reiki Kai usměrňuje na cestu empatie a bezpodmínečné lásky ke všem bytostem, zvířatům, planetě. Jste vedeni k harmonickému a šťastnému životu.Poslední záznamy z originálního učení dr. Mikao Usui dokazují, že kladl největší důraz právě na duchovní vývoj studenta praktikujícího Reiki. Toto je také principem vyučování zakladatele systému Komyo Reiki Kai - Hyakutena Inamota, který studoval a byl iniciován u paní Yamaguchi, zakladatelky "Jikiden Reiki".

Komyo ReiKi Kai vycházející z původní metody Usui ReiKi však není jen duševní léčebný postup. Jedná se také o přímý a obzvlášť silný fyzický léčebný postup. Energie je vyzařována také tělem praktika Komyo ReiKi Kai, z rukou, očima i dechem.

Vyšší frekvence naladění energie praktika vede ke zvýšení jeho energetického potenciálu a ke zvýšení citlivosti. Tento systém je vhodný i jako nadstavba pro absolventy všech stupňů západní větve Reiki. Již absolvování samotné iniciace I. Stupně (Okuden) je zážitkem i pro praktiky vyšších stupňů západní větve.

Tento systém je rozdělen do tří stupňů. První, druhý, třetí stupeň je jednodenní. stupeň Mistr - učitel je dvoudenní.

 

 

 

 

Cena zasvěcení do 1. stupně činí: 1 000,-kč.

Cena zasvěcení do 2. stupně činí: 1 900,-kč.

Cena zasvěcení do 3. stupně činí: 3 800,-kč.

Cena zasvěcení do stupně Mistr/Učitel činí: 10 000,-kč.

Cena zasvěcení do celé linie najednou činí: 15 000,-Kč

 

 

 

 

Pro ty, kteří prošli zasvěcením do Mistra - učitele Reiki Dr. Mikao Usui u mne je cena zasvěcení do celé linie: 5 000,-Kč.

Ohledně zasvěcení na dálku se u mne informujte o jeho podmínkách.

Tento systém můžeme zařadit i mezi léčebné energie i mezi energie osobního vzestupu.

 

Linie a její mistři

Dr. Mikao Usui

Chujiro Hajaschi

Chioko Yamaguchi

Hyakuten Inamoto

Karel Putz

Jiří Štich

Hana Homolková